OBJEKTIF PROGRAM: Untuk memberi peluang kepada pelajar yang berpotensi tetapi berada dalam kedhaifan/tidak berkemampuan (asnaf/anak yatim) mendapat pengajian secara percuma. Program ini secara dasarnya membuka ruang kepada