Madrasah Darul Uloom Al Mustafa (DUAM) :

  • – Ditubuhkan pada 2015
  • – Terdiri dari pelajar asnaf/anak yatim
  • – Tanpa yuran tetap kepada pelajar (sumbangan ikhlas)
  • – Jumlah pelajar banin/banat seramai 50